ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây phù hợp với nội dung của phần Máu lửa trong tập thơ Từ ấy của Tố Hữu?

  • A. Ghi lại cuộc đấu tranh gay go của người chiến sĩ cách mạng trong nhà tù thực dân.
  • B. Thể hiện sự trưởng thành vững vàng của người thanh niên cách mạng qua những gian lao thử thách hiểm nghèo.
  • C. Là tiếng reo náo nức của một tâm hồn trẻ băn khoăn đi tìm lẽ sống thì gặp gỡ ánh sáng lí tưởng cách mạng.
  • D. Thể hiện một tâm hồn tha thiết yêu đời, hướng về cuộc sống và con người ở bên ngoài nhà tù, khát khao tự do và hành động.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 393

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1