YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây phù hợp với nội dung của phần Máu lửa trong tập thơ Từ ấy của Tố Hữu?

  • A. Ghi lại cuộc đấu tranh gay go của người chiến sĩ cách mạng trong nhà tù thực dân.
  • B. Thể hiện sự trưởng thành vững vàng của người thanh niên cách mạng qua những gian lao thử thách hiểm nghèo.
  • C. Là tiếng reo náo nức của một tâm hồn trẻ băn khoăn đi tìm lẽ sống thì gặp gỡ ánh sáng lí tưởng cách mạng.
  • D. Thể hiện một tâm hồn tha thiết yêu đời, hướng về cuộc sống và con người ở bên ngoài nhà tù, khát khao tự do và hành động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 393

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON