AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây là đúng về tinh hình phân bố dân cư trên thế giới ?

  • A. Dân cư phân bố rất đều giữa các khu vực.
  • B. Khu vực Đông Á có mật độ dân số lớn nhất.
  • C. Phân bố dân cư không đều trong không gian.
  • D. Châu Phi có mật độ dân số cao nhất thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA