AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây của hành khách ngồi trên đoàn tàu đang chạy là không đúng?

  • A. Cột đèn bên đường chuyển động so với đoàn tàu
  • B. Đầu tàu chuyển động so với toa tàu
  • C. Hành khách đang ngồi trên tàu không chuyển động so với đầu tàu 
  • D. Người soát vé đang đi trên tàu chuyển động so với đầu tàu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>