ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào không đúng về Cr và hợp chất của Cr?

  • A. Màu dd K2Cr2O7 bị biến đổi khi cho thêm dd KOH vào.
  • B. Cr(OH)2 là hợp chất lưỡng tính.
  • C. Ancol etylic nguyên chất bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3 ở điều kiện thường.
  • D. Khi phản ứng với Cltrong dd KOH ion CrO2 đóng vai trò là chất khử.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 2538

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1