AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào dưới đây về tia tử ngoại là không đúng?

  • A. Tia tử ngoại là những bức xạ không nhìn thấy, có tần số nhỏ hơn tần số sóng của ánh sáng tím
  • B. Tia tử ngoại bị nước và thủy tinh hấp thụ rất mạnh
  • C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh
  • D. Tia tử ngoại kích thích nhiều phản ứng hóa học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>