AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận xét đúng về tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế Nhật Bản từ sau năm 1991 là

  • A. Tăng trưởng ổn định và luôn ở mức cao.
  • B.  Tăng trưởng chậm lại, có biến động và ở mức thấp.
  • C. Tăng trưởng cao nhưng còn biến động.
  • D. Tăng trưởng chậm lại nhưng vẫn ở mức cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA