AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhân tố tiến hóa nào sau đây có khả năng làm phong phú thêm vốn gen của quần thể?

  • A. Chọn lọc tự nhiên
  • B. Các yếu tố ngẫu nhiên
  • C. Giao phối không ngẫu nhiên
  • D. Di – nhập gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA