• Câu hỏi:

  Nhân tố nào làm cho tỉ suất từ thô trên thế giới giảm ?

  • A. Chiến tranh gia tăng ở nhiều nước 
  • B. Thiên tai ngày càn nhiều.
  • C. Phong tục tập quán lạc hậu.
  • D. Tiến bộ về mặt y tế và khoa học kĩ thuật.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC