• Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây là không đúng?

  • A. Có 61 bộ ba mã hóa axit amin
  • B. Bộ ba mở đầu chỉ ở sinh vật nhân thực là AUG
  • C. Mã di truyền có tính thoái hoá
  • D. Mã di truyền có tính phổ biến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC