YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây là chính xác nhất khi nói về tính chất của lưu huỳnh (S):

  • A. S có tính oxi hóa.
  • B. S có tính khử.
  • C. S có cả tính oxi hóa và tính khử.
  • D. S không có tính khử và tính oxi hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA