ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây không đúng

  • A. Các amin đều có tính bazo do nguyên tử N có liên kết đôi electron chưa liên kết
  • B. Thủy phân đến cùng protein đều thu được alpha - aminoaxit 
  • C. Các amino axit đều có cân bằng giữa dạng phân tử và ion lưỡng cực
  • D. Các amino axit đều có phản ứng trùng ngưng tạo thành polipeptit
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 43441

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1