• Câu hỏi:

  Nhà văn Ma Văn Kháng từng không giữ chức vụ nào sau đây?

  • A. Tổng biên tập nhà xuất bản Lao động.
  • B. Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam.
  • C. Tổng biên tập tạp chí văn học nước ngoài.
  • D. Ủa viên ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC