YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X – XV được xây dựng theo thể chế

  • A. Dân chủ
  • B. Quân chủ
  • C. Cộng hoà
  • D. Quân chủ chuyên chế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 21091

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA