• Câu hỏi:

  Nguyễn Tiến Minh tiến hành mắc nối tiếp một cuộn dây có điện trở thuần r = 50Ω và độ tự cảm L = 0,5H và một tụ điện có điện dung C = 100μF. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch biến đổi điều hòa với tần số 50Hz. Tìm tổng trở của đoạn mạch 

  • A. 208,4Ω
  • B. 124,6Ω.
  • C. 164,45Ω
  • D. 85,8Ω

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC