AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc hoạt động của laze dựa vào 

  • A. hiện tượng cảm ứng điện từ    
  • B. hiện tượng tán sắc ánh sáng
  • C. sự phát quang của một số chất 
  • D. sự phát xạ cảm ứng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>