YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân tạo nên các đai cao ở miền núi là

  • A. Sự giảm nahnh nhiệt độ và sự thay đổi độ ẩm và lượng mưa theo độ cao.
  • B. Sự giảm nhanh lượng bức xạ mặt trời tiếp nhận theo độ cao.
  • C. Sự giảm nhanh nhiệt độ, khí áp và mật độ không khí theo độ cao.
  • D. Sự giảm nhanh nhiệt độ, độ ẩm và mật độ không khí theo độ cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA