• Câu hỏi:

  Nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại là: 

  • A. Do sự va chạm của các electron với các ion (+) ở các nút mạng.
  • B.  Do sự va chạm của các ion (+) ở các nút mạng với nhau.
  • C. Do sự va chạm của các electron với nhau.
  • D. Cả B và C đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC