• Câu hỏi:

  Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng biển là?

  • A. Các dông biển.
  • B.
   Gió thổi.
    
  • C.  Động đất, núi lửa
  • D. Hoạt động của tàu bè, khai thác dầu ngoai khơi, ...

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC