• Câu hỏi:

  Nguyên nhân chủ yếu làm cho tài nguyên rừng của Trung du và miền núi Bắc Bộ bị suy thoái là: 

   

  • A. Khí hậu toàn cầu nóng dần lên   
  • B. Độ dốc của địa hình lớn   
  • C. Lượng mưa ngày càng giảm sút
    
  • D. Nạn du canh, du cư 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC