AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguy cơ trở thành thị trường tiêu thụ cho các cường quốc kinh tế nguyên nhân do: 

  • A. Mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển. 
  • B. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, hình thành và phát triển nền kinh tế tri thức. 
  • C. Tiếp thu các tinh hoa văn hoá của nhân loại. 
  • D. Tiếp nhận đầu tư, công nghệ, hiện đại hoá cơ sở vật chất kĩ thuật. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>