AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguồn âm, có thể là: 

  • A. Chất khí dao động
  • B. Chất rắn dao động
  • C. Chất lỏng dao động
  • D. Chất khí, chất lỏng, chất rắn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chất khí (sấm, tiếng sáo…, chất lỏng (tiếng suối reo), chất rắn (dây đàn, chuông…) đều có thể là nguồn âm.

  Vậy câu đúng là D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>