RANDOM
 • Câu hỏi:

  Người ta thu được khí oxi bằng cách đẩy nước là dựa vào tính chất

  • A. khí oxi tan trong nước.
  • B. khí oxi khó hóa lỏng.
  • C. khí oxi ít tan trong nước.
  • D. khí oxi nhẹ hơn nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA