AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ngành nào sau đây thuộc nhóm dịch vụ tiêu dùng

  • A. Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông
  • B. Thương nghiệp, dịch vụ sửa chửa
  • C. Tài chính, tín dụng
  • D. Giáo dục, y tế. văn hóa, thể thao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA