AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những chi tiết, hình ảnh tả thực về một cuộc săn bắt cá là:

  • A. Công việc lao động vất vả của lão chài.
  • B. Cuộc chiến đấu giữa hai nhân vật chính diễn biến căng thẳng để đi tới đích.
  • C. Sự quan sát tinh tế của tác giả khi miêu tả.
  • D. Nghệ thuật miêu tả đặc sắc của tác giả.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>