AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nếu những bài toán mà câu hỏi chỉ liên quan tới một bảng, ta có thể:

  • A. Thực hiện thao tác tìm kiếm và lọc trên bảng hoặc biểu mẫu
  • B. Sử dụng mẫu hỏi
  • C. A và B đều đúng
  • D. A và B đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>