AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nếu dùng bình chia độ đế đo thể tích của một vật rắn thì trong trường hợp nào sau đây, thể tích của vật rắn được tính bằng công thức: VR = VL+R – VL, trong đó VR là thể tích vật rắn, VL+R là thể tích do mực chất lỏng chỉ khi đã bỏ vật rắn chìm vào chất lỏng trong bình, VL là thể tích chất lỏng trong bình? 

  • A. Vật rắn thấm nước và chìm một phẩn trong chất lỏng.
  • B. Vật rắn thấm nước và chìm hoàn toàn trong chất lỏng.
  • C. Vật rắn không thấm nước và chìm một phần trong chất lỏng.
  • D. Vật rắn không thấrn nước và chìm hoàn toàn trong chất lỏng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>