AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nếu đặt số thứ tự các bư­ớc của quá trình tạo virut như­ sau:

  1. tổng hợp prôtêin của virut

  2.  hợp nhất màng bao của virut với màng của tế bào

  3. lắp ghép các prôtêin

  4. loại bỏ vỏ capsit

  5. giải phóng virut khỏi tế bào

  6. nhân  các ARN của virut

  Trư­ờng hợp nào dư­ới đây là đúng với trật tự diễn ra các bư­ớc trong quá trình phát triển của virut độc ?

  • A. 4 – 2 – 1 – 6 – 3 – 5      
  • B. 6 – 4 – 1 – 3 – 5 – 2
  • C. 2 – 4 – 6 – 1 –  3 – 5 
  • D. 4 – 6 – 2 – 1 – 3 – 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA