AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nếu có dòng điện không đổi chạy qua bình điện phân gây ra hiện tượng dương cực tan thì khối lượng chất giải phóng ở điện cực không tỉ lệ thuận với 

  • A. khối lượng mol của chất đượng giải phóng
  • B. cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân
  • C. thời gian dòng điện chạy qua bình điện phân
  • D. hóa trị của của chất được giải phóng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>