AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Neither the teacher nor his students ______ pleased with the performance of the team.

  • A. was
  • B. were
  • C. has been
  • D. being

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>