YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Năng xuất lao động xã hội ở Nhật Bản cao là do người lao động Nhật Bản

  • A. Luôn độc lập suy nghĩ và sáng tạo trong lao động.
  • B. Làm việc tích cực vì sự hùng mạnh của đất nước.
  • C. Thường xuyên làm việc tăng ca và tăng cường độ lao động.
  • D. Làm việc tích cực, tự giác, tinh thần trách nhiệm cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>