AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Năng lượng liên kết riêng là 

  • A. năng lượng cần để giải phóng một nuclôn ra khỏi hạt nhân.
  • B.  năng lượng cần để giải phóng một êlectron ra khỏi nguyên tử.
  • C. năng lượng liên kết tính trung bình cho một nuclôn trong hạt nhân.
  • D. là tỉ số giữa năng lượng liên kết và số hạt có trong nguyên tử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>