AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nạn hạn hán kéo dài nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 

  • A. Ninh Thuận, Phú Yên
  • B. Bình Thuận, Quảng Nam 
  • C. Phú Yên, Quảng Nam
  • D. Ninh Thuận, Bình Thuận 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>