AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Năm 2006, diện tích cây cà phê ở Tây Nguyên là 

  • A. 450 nghìn ha
  • B. 460 nghìn ha
  • C. 540 nghìn ha
  • D. 650 nghìn ha 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>