AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Năm 2005, tỉ lệ người già trên 65 tuổi ở Nhật Bản chiếm

  • A. Trên 15% dân số
  • B. Trên 17% dân số
  • C. Trên 19% dân số
  • D. Trên 20% dân số

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA