• Câu hỏi:

  Năm 2003, chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong tổng số lao động của cả nước là khu vực: 

   

  • A. Công nghiệp, xây dựng                 
  • B. Nông, lâm, ngư  
  • C. Dịch vụ                          
  • D. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC