AMBIENT
 • Câu hỏi: I ___________________________________________________

  -->

  My wait in the queue has lasted forty minutes so far.

  ---> I ___________________________________________________

  • A. waited in the queue forty minutes ago.
  • B. was waiting in the queue for forty minutes.
  • C. have been waiting in the queue for forty minutes.
  • D. wait in the queue in forty minutes.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA