ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  My suit needs to be cleaned before the interview but I'm too busy to do that.

  • A. I must have my suit cleaned before the interview.
  • B. I must have my suit to be cleaned before the interview.
  • C. I must clean my suit before the interview.
  • D. I must get my mother clean my suit before the interview.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B

  Cấu trúc thể bị động dạng truyền khiến "have + something + V-ed/III" 

  Tôi phải nhờ ai đó giặt bộ đồ cho tôi trước buổi phỏng vấn.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1352

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1