• Câu hỏi:

  Muốn xóa một hoặc nhiều cột em thực hiện:

  • A. Chọn 1 hoặc nhiều cột, nhấn phím delete
  • B. Chọn 1 hoặc nhiều cột, nhấn phím Enter
  • C. Chọn 1 hoặc nhiều cột, vào edit, chọn delete
  • D. Câu A và B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC