AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Muốn phòng, trừ sâu, bệnh đạt hiệu quả cao phải:

  • A. Sử dụng biện pháp hóa học
  • B. Sử dụng biện pháp sinh học
  • C. Sử dụng biện pháp canh tác
  • D. Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ...

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>