YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Muốn đo độ dài cuốn SGK Vật lí 6 một cách thuận lợi nhất nên dùng 

  • A. thước có GHĐ 25cm và ĐCNN 1mm.
  • B. thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm.
  • C. thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1cm.
  • D. thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA