• Câu hỏi:

  Biết rằng mùi tanh của cá (đặc biệt cá mè) là hỗn hợp các amin (nhiều nhất là trimetylamin) và một số chất khác. Để khử mùi tanh của cá trước khi nấu ta có thể dùng dung dịch nào sau đây?

  • A. Xút.
  • B. Xôđa.
  • C. Nước vôi trong. 
  • D. Giấm ăn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dùng giấm ăn có thể khử mùi tanh của cá.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC