AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục đích của phân tích định tính là:

  • A. Tìm công thức phân tử của hợp chất hữu cơ
  • B. Tìm công thức đơn giản nhất của chất hữu cơ
  • C. Xác định phân tử khối của chất hữu cơ
  • D. Xác định các nguyên tố trong phân tử chất hữu cơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>