AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục đích chính của tổ chức lãnh thổ công nghiệp là:

   

  • A. Tận dụng triệt để nguồn vốn đầu tư nước ngoài  
  • B. Sử dụng hợp lí nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao về mặt kinh tế - xã hội - môi trường  
  • C. Sử dụng hợp lí và tiết kiệm nguồn TNTN  
  • D. Khai thác lợi thế về VTĐL của nước ta

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA