YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một xe đạp chuyển động thẳng đều với vận tốc lúc không có gió là 15 km/h. Người này đi từ A tới B xuôi gió và đi từ B trở lại A ngược gió. Vận tốc gió là 1 km/h. Khoảng cách AB = 28 km. Tính thời gian tổng cộng đi và về. 

  • A. 1,25 h.       
  • B. 2,5 h.          
  • C. 1,75 h.        
  • D. 3,75 h.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Vận tốc xe khi xuôi gió v = 15 + 1 = 16km/h.

  Thời gian đi xuôi gió \({t_1} = \frac{{28}}{{16}} = 1,75h\).

  Vận tốc xe khi ngược gió v = 15 - 1 = 14km/h.

  Thời gian xe đi ngược gió \({t_2} = \frac{{28}}{{14}} = 2h\).

  Thời gian tổng cộng đi và về là \(t = {t_1} + {t_2} = 3,75h\).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>