AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một xe chuyển động đều từ A về B  với vận tốc 15km/h.Một xe khác xuất phát muộn hơn 12 phút với vận tốc 20km/h và hai xe đã đến B cùng lúc.Tính  độ dài quãng đường AB?

  • A. 6km
  • B. 12km
  • C. 15km
  • D. 9km

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  AB/12 = AB/20 + 1/5 => AB = 12km.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>