• Câu hỏi:

  Một vật sáng AB đăt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ. Gọi khoảng cách từ vật đến thấu kính là d, thấu kính có tiêu cự f. Khi 0 < d < f, ảnh của vật qua thấu kính là 

  • A. ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật
  • B. ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật
  • C. ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật 
  • D. ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC