AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật rơi tự do từ độ cao h. Trong giây cuối cùng trước khi chạm đất vật đi quãng đường 60 m. Lấy g = 10m/s2. Độ cao h có giá trị 

  • A. h = 211,25m.         
  • B. h = 271,21m. 
  • C. h = 151,25m.
  • D. Kết quả khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Chọn gốc O tại vị trí vật rơi, chiều dương hướng xuống dưới.

  Ta có: \(x = \frac{{g{t^2}}}{2} = 5{t^2}\).

  Gọi t là thời gian vật rơi.

  Quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng là \(x = {x_t} - {x_{\left( {t - 1} \right)}} = 60m\) 

  \( \Rightarrow 5{t^2} - 5{\left( {t - 1} \right)^2} = 60 \Leftrightarrow 10t - 5 = 60 \Rightarrow t = 6,5s\).

  Độ cao h là \(x = 5.6,{5^2} = 221,25m\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>