AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật rơi tự do không vận tốc ban đầu từ độ cao 180 m xuống. Quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng là 

  • A. 30 m.          
  • B. 45 m.        
  • C. 55 m.         
  • D. 125 m.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Chọn gốc tọa độ tại vị trí vật rơi, chiều dương hướng xuống.

  Tọa độ của vật \(x = \frac{{g{t^2}}}{2} = 5{t^2}\).

  Khi chạm đất thì \(x = 180 = 5{t^2} \Rightarrow \) thời gian vật rơi t = 6 s.

  Quãng đường vật đi được trong 5s đầu tiên là \(s = 5{t^2} = {5.5^2} = 125m\).

  Quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng là \(s' = h - s = 180 - 125 = 55m\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA