AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật khối lượng 1 kg rơi tự do với gia tốc 9,8 m/s2 từ trên cao xuống trong khoảng thời gian 0,5 s. Xung lượng của trọng lực tác dụng lên vật và độ biến thiên động lượng của vật có độ lớn bằng : 

  • A. 50 N.s ; 5 kg.m/s.       
  • B. 4,9 N.s ; 4,9 kg.m/s.
  • C. 10 N.s ; 10 kg.m/s.                       
  • D. 0,5 N.s ; 0,5 kg.m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>