AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật đang nằm yên trên mặt phẳng nằm ngang. Khi tác dụng lên vật một lực có phương nằm ngang, hướng từ trái sang phải, cường độ 2N thì vật vẫn nằm yên. Lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật khi đó có: 

  • A.  phương nằm ngang, hướng từ phải sang trái, cường độ bằng 2N
  • B. phương nằm ngang, hướng từ trái sang phải, cường độ bằng 2N
  • C. phương nằm ngang, hướng từ phải sang trái, cường độ lớn hơn 2N
  • D. phương nằm ngang, hướng từ trái sang phải, cường độ lớn hơn 2N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>